Upoznajmo se malo bliže

Tehnologija kojom gajimo biljke

Odlučili smo se da koristimo EM tehnologiju ( efektivni mikroorganizmi ) zbog mnogih prednosti koje pruža.

EM tehnologija označava primenu efektivnih mikroorganizama. Njen osnivač je japanski profesor, mikrobiolog Teruo Higa. On je 1988. godine stvorio super kompleks korisnih bakterija, koje je nazvao efektivni mikroorganizmi (EM). U današnje vreme ova tehnologija se smatra jednom od najperspektivnijih pravaca razvoja proizvodnje u agraru XXI veka, dok je u Japanu deo nacionalne politike.

Godine 1998. ruski naučnik, doktor medicinskih nauka Pjotr Ajuševič Šabljin, je na osnovu antibiotskih mikroorganizama, bajkalskog ekosistema, stvorio EM preparat, koji je nazvao „Bajkal EM-1“. Bajkal EM-1 predstavlja koncetrat, u kome je uzgojeno više od 80 sojeva glavnih antibiotskih (korisnih) mikroorganizama, koji se u prirodi nalaze u zemljištu. Preparat ne sadrži genetski izmenjene mikroorganizme. EM-1 je čvrsta zajednica aerobnih i anaerobnih mikroorganizama.

S obzirom da je zemljište dobrim delom zagađeno, zbog upotrebe hemijskih preparata, u njemu preovladavaju patogeni „lideri“. Ali kada se u zemlju unese preparat Bajkal EM-1 dolazi do radikalne promene biocenoze zemljišta, jer se potiskuje patogena mikroflora. Rezultat je okretanje osnovne mase mikroorganizama regeneraciji i pružanje produktivne snage zemljištu. Na ovaj način se „leči“ zemljište, te takva zemlja, u periodu od 3 do 5 godina, praktično u potpunosti obnavlja svoju maksimalnu prirodnu plodnost bez primene hemijskih đubriva i pesticida.

Vrednosti preparata „Bajkal EM-1“:

  • obezbeđuje prirodnu vodenu i vazdušnu propustljivost sloja zemljišta do dubine od 60 do 80cm,
  • nekoliko puta ubrzava proces stvaranja humusa (za tri godine primene EM preparara debljina humusnog sloja se povećava 2 do 3 puta, a organski otpad se pretvara u EM kompost već za 2 do 3 nedelje),
  • povećava temperaturu zemljišta 2 do 5 stepeni (berba se obavlja 10 do 15 dana ranije),
  • poboljšava karakteristike plodova u pogledu ukusa i kvaliteta,
  • snižava količine nitrata u povrću i voću,
  • u znatnoj meri povećava otpornost biljaka na bolesti i štetočine, smanjujući gljivična oboljenja za 50-60%,
  • obezbeđuje uzgajanje jedne kulture na istom mestu nekoliko sezona zaredom, bez promene podloge što pogoduje gajenju u plastenicima,
  • omogućava neutralizaciju soli teških metala do nivoa, koji je bezbedan za čoveka,
  • uklanja neprijatne mirise pri razlaganju organskog otpada.

Više informacija možete dobiti na FB stranici “EM tehnologija, biotehnologija XXI veka“.

NAŠI PRIJATELJI I SARADNICI

Družimo se i radimo uvek sa najboljima.